MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Bøgeskovvej (indskoling og mellemtrin)

BØGESKOVVEJ

Basisafdeling (0. - 6. klasse)

Velkommen til side med information om afd. Bøgeskovvej

Afdeling Bøgeskovvej er en basisafdeling for 0. - 6. klasse.

Afdelingen ligger ca. 7 km. fra Fredericia centrum i landlige omgivelser og har omkring 160 elever.

Se skolens beliggenhed på kort

Afdelingen i Bøgeskov opstod gennem nedlæggelse af Bøgeskov Skole som selvstændig skole i 2013, hvor afdelingen blev del af den nydannede Kirstinebjergskolen, den nordligste af Fredericias fire store folkeskoler.

Historik som rytterskole

Til afdelingen knytter sig den historie, at skolen tidligere var en rytterskole.

I 1821 oplyses det om bygningen, at den var i mådelig stand med forfaldne indvendige vægge, blyvinduer, ko-stald og lade i de østre to fag. I 1824 blev skolestuen flyttet, så lærerboligen blev bedre. I året 1827 blev læsestuen omdannet med borde til brug for ´indbyrdes undervisning´, hvor de ældre elever skulle fungere som undervisere for de yngre. Borde og bænke blev sømmet på egepæle, som blev gravet ned i lergulvet. Dette ´pædagogiske princip´, som skulle aflaste læreren, blev meget anvendt overalt i landet på dette tidspunkt, men blev dog snart efter opgivet igen. I 1838 blev der bygget et nyt fag til i vestre ende af skolestuen, som også ved den lejlighed blev udstyret med fjællegulv, løse borde med vedhæftede bænke og et nyt kateder til læreren. 1845 blev der bygget yderligere 2 fag til ved skolehusets østre ende.

En protokol på skolen oplyser, at "... i året 1846 tilbyggede Læreren på egen Bekostning en Kube til Brændehus ved Ladens østre Ende, og en lignende Kube til Svinesti, også på Lærerens bekostning, var i året 1842 bygget ved vestre Side. Disse to Kuber ere altså Lærerens eller Familiens Ejendom, hvis Sognet ikke indløser dem. Begge kuber har kostet 50 rdl. "

Den gamle rytterskole blev nedbrudt 1907-08, og en nyopført skole, Egeskov Skole, med bolig til lærer og forskolelærerinde samt 2 klasseværelser blev opført på den gamle rytterskoles plads.

Sandstenspladen

Da rytterskolen blev nedbrudt i 1907, blev den gamle sandstensplade opsat på Egeskov skole.

Egeskov Skole lukkede i 1974, hvor eleverne blev flyttet til nyopført skole i Bøgeskov. Sandstenstavlen flyttede med til skolen og kan også ses i afdelingen i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØG LOGO