MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Havepladsvej (udskoling)

HAVEPLADSVEJ

Udskolingsafdeling (7. - 9. klasse)

Afdelingen på Havepladsvej er udskolingsafdeling og rummer distriktets 7. - 9. klasser.

Afdelingen har på hvert klassetrin 6 - 7 klasser fordelt på tre linjer.

Der er omkring 430 elever i afdelingen.

(Se på kort)

Linjevalg og skiftet til overbygning

Efter 6. klasse skal eleven i distriktet fortsætte sin skolegang i overbygningsafdelingen, og eleven skal ved dette skifte foretage et linjevalg. 

Du kan læse om linjevalg her.

Linjevalg

 

Formålet med skiftet til udskolingsafdelingen er, at de ældste elever placeres i faglige læringsmiljøer for unge og samtidig kan udvikle deres sociale relationer i det tilknyttede ungemiljø.

Mange elever kan profitere af at prøve at skifte miljø, møde nye lærere og få muligheden for at skabe nye venskaber.

Samtidig er skiftet med til tydeligt at markere overgangen til overbygningen.

Inden skiftet har eleverne gennem besøg på afdelingen, præsentation af linjerne m.m. fået indblik i skoledagen i en overbygningsafdeling.

Det gode læringsmiljø

Afdelingen har fokus på at bevare og udvikle et læringsmiljø, hvor eleverne trives og motiveres til læring. I læringsmiljøet skal eleverne lære gode studievaner, de skal udvikle deres sociale kompetencer i klassefællesskabet og andre fællesskaber, og de skal opleve, at de lærer noget i de forskellige fag.

 

Læringsblomst

Elevernes deltagelse i projekter

Elever i overbygningen besøger basisafdelingerne, hvor de gennem deltagelse i undervisningen, oplæg m.m. giver distriktets yngre elever et indblik i den undervisning, de senere vil kunne møde i overbygningen.

Hvert år deltager elever fra overbygningsafdelingen i den årlige Naturvidenskabsfestival, hvor de gennemfører kemi-show for førskolebørn og yngre elever fra hele kommunen.

Kemishow

Multihal

Overbygningsafdelingen råder over flot multihal, som også danner ramme for opsætning af teater og musicals, hvor elever fra skolen viser, hvad de kan på scenen.

Multihal på Havepladsvej

 

 

 

 

 

 

HAV LOGO