MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Fag i overbygningen og uddannelsesvejledning

 HAVEPLADSVEJ

 

Udskolingens fag

Understøttende undervisning og linjetimer

Uddannelsesvejledning

 

Fag i undervisningen

Afdelingen gennemfører undervisning i følgende obligatoriske fag:

Dansk   Engelsk   Kristendomskundskab   Historie   Samfundsfag   Idræt    Håndværk og design 

Matematik    Geografi    Biologi    Fysik/kemi

Herudover modtager eleverne undervisning i Tysk som andet fremmedsprog.

Elever fra udskolingen

Understøttende undervisning og linjetimer

Den understøttende undervisning bruges til at supplere undervisningen i fagene, så eleverne i højere grad kommer til at koble teori og praksis. 

Den understøttende undervisning ligger ud over undervisningen i fagene.

Den understøttende undervisning kan både have et direkte fagrelateret indhold og et bredere sigte - eksempelvis opgaver der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

I afdelingen bidrager den understøttende undervisning og linjetimer til at skærpe den enkelte linjes særlige fokus og indhold.

Skema

 

Uddannelsesvejledning

I løbet af udskolingen vil eleverne bl.a. skulle udarbejde en uddannelsesplan, i erhvervspraktik og gennemføre et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, de overvejer at tage.

I 8. klasse vil eleverne få en uddannelsesparathedsvurdering i forhold til deres ønske om senere ungdomsuddannelse.

 

uddannelsesparat