MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Fritidstilbud

FRITIDSTILBUD

Generel information

PRISER SKOLENS FRITIDSTILBUD

 Kirstinebjergskolens Fritidstilbud

Kirstinebjergskolens Fritidstilbud har ca. 550 børn og ca. 40 ansatte. Vi er fordelt på de tre basisskoler og en overbygningsskole i distriktet, og de fysiske rammer ligger inde på afdelingerne. Vi arbejder ud fra et fælles overordnet værdigrundlag, som er skabt i fællesskab med skolen. Der er etableret et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i vores distrikt.

Om Fritidstilbuddene

Vi har skabt et fritidstilbud, hvor vi vil medvirke til barnets almene dannelse, fremme dets alsidige personlige udvikling og evne til at indgå i livslang læring. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle deres kreativitet og fantasi samt lyst til at lære.

Fritidstilbuddene er også et sted, hvor børn danner venskaber på kryds og tværs af alder og køn, og hvor de oplever at være en del af et fællesskab, hvor man kan have det sjovt, laver spændende aktiviteter og har mulighed for fri leg/aktivitet. Især den frie aktivitet med jævnaldrende børn har stor betydning for det enkelte barns forudsætning for socialisering.

Anerkendende pædagogik som tilgang

Vi arbejder med en anerkendende pædagogisk tilgang. Det betyder, at vi respekterer og inkluderer børn i det store fællesskab og med de forudsætninger og ressourcer, som det enkelte barn er i besiddelse af. Vi arbejder med individuelle løsninger og metoder, for det enkelte barns trivsel. I den forbindelse er konflikthåndtering en stor del af vores arbejde, ingen tabere og ingen vindere.

 

 

 

 

 

FRITID LOGO