MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Ordensregler

ORDENSREGLER

Illustration

Kirstinebjergskolens ordensregler danner rammerne for, hvordan børn og voksne omgås hinanden og til stadighed skaber det bedst mulige arbejdsklima for elever og personale. Herudover kan hver afdeling udarbejde  retningslinjer for god ro og orden specifikt for afdelingen.

Vær med til at gøre skolen til en tryg og god arbejdsplads for alle. Det gør du ved at:

Respektere andre og vise hensyn

 • Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig
 • Vær hensynsfuld over for dine kammerater, skolens personale og andre personer omkring dig
 • Undgå unødig støj på hele afdelingen
 • Respekter de voksne i skolen
 • Behandl konflikter fredeligt

Være med til at holde skolen i god stand

 • Behandl skolens bøger og materialer ordentligt
 • Hold orden i dit klasseværelse og på  fællesarealer
 • Behandl bygninger og inventar ordentligt
 • Ophold dig kun på de anviste steder og spil kun bold, hvor du må

Være med til at gøre skolen til et godt lære- og værested

 • Du er i skole for at lære
 • Du møder til tiden
 • Du overholder klassens regler 
 • Du samarbejder med kammeraterne

Forventninger

Elever

 • Eleverne møder friske og veludhvilede
 • Eleverne benytter et sobert sprog 
 • Eleverne er undervisningsparate og forberedte 
 • Eleverne møder skolens medarbejdere, forældre og gæster anerkendende og respektfuldt


Forældre

Forældrene er loyale overfor skolen, således at eleverne oplever, at skolen  omtales som et væsentligt element i elevens hverdag. Dette praktiseres ved:

 • at forældrene viser interesse for og bakker op om skolens samlede virke
 • at forældrene tager ansvar 
 • at forældrene søger dialogen
 • at forældrene møder skolens medarbejdere og elever anerkendende og  respektfuldt

 

Medarbejdere

Medarbejderne møder elever, forældre og kolleger anerkendende og respektfuldt.

Det opleves ved: 

 • at det pædagogiske personale sætter  tydelige faglige mål i samarbejde med eleven
 • at alle elever har en oplevelse af at  blive set, hørt og forstået
 • at medarbejderne vægter dialogen og  et tæt skole/hjemsamarbejde

I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.

§ 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 13. januar 2016.