MENU
Aula_close Layer 1
KBS LOGO
Mobil menu

Profil

PROFIL

 

 Kirstinebjergskolens profil er Kreativ-Musisk.

Vi vægter et højt fagligt niveau, som understøttes via skolens "kreative/musiske profil”.

Kreativ fordi vi ønsker en skole, hvor alle fag og aktiviteter er præget af at være iderige, opfindsomme, innovative, nytænkende og skabende ud fra forskellige og gerne nye måder at vinkle tingene på.

Musisk fordi vi ønsker en skole, hvor der er fokus på kunstneriske tilgange til alle fag og aktiviteter. Musiske tilgange til skolens indhold og udtryk er at styrke måden at tænke kunst, videnskab, drama, humanisme, musik og almen viden ind i måden at skabe læring og trivsel på. 
(Udgangspunktet for at arbejde musisk er i overensstemmelse med de ni gudinder for kunst og videnskab i græsk mytologi)

Hodja

Mellemtrinselever opfører Hodja fra Pjort, maj 2019

Den kreative/musiske profil er fordomsfri over for det, der er anderledes. Vi har en skole, der tiltrækker det mangfoldige, også selv om det kan være fuld af modsigelser. Vi har en skole, der gerne er udfordrende og stiller krav til nytænkning, nysgerrighed, generøsitet og vilje til åbenhed.
Skolen appellerer til ansvar og respekt for fællesskabet og den enkeltes integritet.

Baggrund

Kirstinebjergskolen blev dannet ved en stor skolestrukturændring i Fredericia i 2012. Skolen dækker midtbyen og den nordlige del af Fredericia og består af 4 afdelinger (3 basisafdelinger for elever fra 0.-6. klasse) og en overbygningsafdeling (elever fra 7.-9. klasse), beliggende på matriklerne Bøgeskovvej, Høgevej, Indre Ringvej og Havepladsvej.

Kirstinebjergskolen er den største af skolerne i Fredericia og har ca. 1670 elever og 200 ansatte. Skolen ledes af en ledelse, der består af en distriktsskoleleder, 4 afdelingsskoleledere, 3 afdelingsledere og 3 pædagogiske afdelings- og fritidsledere. Ledelsesteamet er et overordnet team, der sammen arbejder ud fra skolens fælles værdier og målsætninger.


Skolebestyrelsen beslutter, sammen med ledelse og medarbejdere, skolens overordnede principper for skolens virksomhed.
Skolens kerneopgave er at skabe læring og trivsel hos skolens elever og samtidig bryde den negative sociale arv. Skolens værdigrundlag sammenfattes i de fire værdier: Læring – Fællesskab – Lyst – Ansvar.


Således godkendt på skolebestyrelsesmøde 18-01-2017